Үз

Захиалгат өмч хувьчлалыг хойшлууллаа.

Төрийн банк, Хөрөнгийн бирж, Монгол шуудан, МИАТ, ХАА-н бирж, Авто замын засвар, арчилгааны компаниуд. Тооцоо, судалгаа нийлэхгүй, хувьчлах үндэслэл шаардлага хангахгүй бол төсөл санаачлагчид нь буцаана.

Үз

Захиалгат өмч хувьчлалыг хойшлууллаа.

Төрийн банк, Хөрөнгийн бирж, Монгол шуудан, МИАТ, ХАА-н бирж, Авто замын засвар, арчилгааны компаниуд. Тооцоо, судалгаа нийлэхгүй, хувьчлах үндэслэл шаардлага хангахгүй бол төсөл санаачлагчид нь буцаана.