"ТАВАНТОЛГОЙН ОРД, КОНВЕЙЕРИЙН ТӨСӨЛ"-ӨӨ ТАНИЛЦУУЛЛАА