Яаралтай тусламж, үйлчилгээг ЭМД-ын сангаас 100% хариуцна

Яаралтай тусламж, үйлчилгээг ЭМД-ын сангаас 100% хариуцна

 Эмнэлгийн яаралтай тусламж гэж хүний амь насанд аюултай цочмог өвчин, осол гэмтлийн үеийн тусламж, эмгэгийн оношлох, эмчлэх, сэхээн амьдруулах, хүндрэхээс сэргийлэх зорилгоор хойшлуулшгүй үзүүлэх тусламж үйлчилгээг хэлнэ.

 

 Ингэхдээ "Яаралтай тусламж, үйлчилгээ", "Гэмтлийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ" гэж 2 ангилах бөгөөд даатгуулагчид үзүүлсэн эмчийн үзлэг зөвлөгөө, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, бүх төрлийн оношилгоо шинжилгээ /өндөр өртөгтэй болон бусад/ эмчилгээ, ажилбар, ажиглалтын зардал болон холбогдох бусад зардлыг ЭМД-ын сангаас 
										

         <!-- tags -->
         <div class=

Нийт 0

Сэтгэгдэл үлдээх