Учрыг нь ойлгож санал өг!

Учрыг нь ойлгож санал өг!