УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН КОРПОРАЦИ НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН КОРПОРАЦИ НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА