ЭМДEГ-ын удирдлагууд Алсын хараа 2050 болон Шинэ сэргэлтийн бодлогыг танилцуулах сургалтад амжилттай оролцлоо

ЭМДEГ-ын удирдлагууд Алсын хараа 2050 болон Шинэ сэргэлтийн бодлогыг танилцуулах сургалтад амжилттай оролцлоо

Сургалтаар “Алсын хараа-2050”, “Шинэ сэргэлтийн бодлого” хоорондын зорилго, зорилт уялдаа холбоо төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээний чиглэлийн хичээлүүдийг нарийвчлан үзэж судаллаа.

Мөн сургалтад идэвхи санаачлагатай оролцсон албан тушаалтан, багийг шалгаруулж, Удирдлагын акадeмийн зүгээс номоор урамшууллаа.

Цаашид Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд байгууллагын зүгээс тодорхой үр дүн гаргаж ажиллахаа илэрхийлж байна.

Нийт 0

Сэтгэгдэл үлдээх