“Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг сайжруулах" төсөл амжилттай хэрэгжиж дууслаа

“Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг сайжруулах

Эрүүл мэндийн салбарт 2020 оноос хэрэгжиж байгаа санхүүжилтийн шинэчлэлийн хүрээнд Монгол улс нэг худалдан авагчийн тогтолцоонд шилжиж, эрүүл мэндийн даатгалын санд төрөөс төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээний зардал нэмэгдсэн.

Энэхүү шинэчлэлийн хүрээнд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах стратегийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хууль эрхзүйн орчныг сайжруулах, даатгалын байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр Азийн хөгжлийн банкны “Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг сайжруулах төсөл“-ийн баг 3 жилийн хугацаанд хамтран ажиллаж, өнөөдөр үр дүнгээ тайлагнан төслийн хаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Үйл ажиллагаанд Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд, Сангийн дэд сайд С.Мөнгөнчимэг, ЭМДЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн болон Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, ДЭМБ, ЖАЙКА зэрэг олон улсын байгууллага, эмнэлгүүдийн төлөөлөл оролцож шинэчлэлийн бодлого хэрэгжсэн нэг жилийн хугацаанд гарсан өөрчлөлт, шинэчлэл талаар хэлэлцсэн юм.

Нийт 0

Сэтгэгдэл үлдээх