"БАРУУН-УРТ" НИСЭХ БУУДЛЫН АЭРОДРОМЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА