АЭРОДРОМЫН ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН БУДГИЙН МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

АЭРОДРОМЫН ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН БУДГИЙН МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА