КАРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ШАТАХУУН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

КАРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ШАТАХУУН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА