ИНЕГ-ЫН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ИНЕГ-ЫН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА