ОНОШЛОГОО, ХЭМЖИЛЗҮЙН ТӨВД ХЭМЖҮҮРИЙН БАГАЖ, ЛАБОРАТОРИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ОНОШЛОГОО, ХЭМЖИЛЗҮЙН ТӨВД ХЭМЖҮҮРИЙН БАГАЖ, ЛАБОРАТОРИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА