Монголын эдийн засгийн цөм болох Өмнөговь аймгаар

Монголын эдийн засгийн цөм болох Өмнөговь аймгаар