Д.Сүхбаатар жанжны төрхийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ

Д.Сүхбаатар жанжны төрхийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ