Та зуух пийшингийнхээ битүүмжийг шалгасан уу

Та зуух пийшингийнхээ битүүмжийг шалгасан уу