Иргэн Б.Болороотой Ерөнхий сайд очиж уулзав

Иргэн Б.Болороотой Ерөнхий сайд очиж уулзав